Hotele

Hotel Castle

Bystrzyca Kłodzka

Villa Romantica

Szklarska Poręba

Hotel & Spa Villa Wernera

Szklarska Poręba

zobacz więcej dodaj obiekt

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z regionu, nowo dodanych obiektach turystycznych? Zostań subskrybentem naszego newslettera!


(*) - pole obowiązkowe

Statystyka

  • Wszytkich: 5795178
  • W tym roku: 454262
  • W tym miesiącu: 4147
  • Dziś: 300
  • Online: 22

1. maja 2014 - XVI WIOSENNY RAJD GÓRSKI Zielenią się buki


Zapraszamy na kolejną edycję Wiosennego Rajdu Górskiego "ZIELENIĄ SIĘ BUKI"

 

1.maja 2014r. (czwartek)
Start: godz. 8.30 Plac Św. Jakuba
Koniec: godz. 14.00 Amfiteatr Skalite

1 BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU dla turystów indywidualnych
Informacja Turystyczna w Szczyrku
tel. 33 815 83 88
kultura@szczyrk.pl
www.szczyrk.pl
Dodatkowe informacje można również otrzymać tel. 696 498 782 u Mateusza Kurowskiego

2 BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU dla uczniów szkół z terenu Beskidów
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
tel. 33 8177-120
gokbuczkowice@wp.pl
www.gokbuczkowice.com
Dodatkowe informacje można również otrzymać po godz. 19.00, tel. (33) 8177-134 u kol. Stanisława Tarnawy.

Start - godz. 8.30 - Plac Św. Jakuba w Szczyrku - punkt startowy dla turystów indywidualnych chcących wziąć udział w rajdzie

Trasy podstawowe dla uczestników od IV klasy szkoły podstawowej - start godz. 830
Trasa nr 1 - Buczkowice - Skrzyczne - Szczyrk - Buczkowice szkoła - czerwonym szlakiem górskim przez przełęcz Siodło do szlaku niebieskiego - dalej szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem - zejście do Szczyrku szlakiem niebieskim - następnie szlakiem czerwonym do przełęczy Siodło - z przełęczy Siodło drogą leśną zachodnim zboczem Skalitego do Amfiteatru w Szczyrku pod skocznią Skalite (meta rajdu)
Trasa nr 2 - Godziszka - Skrzyczne - Szczyrk - Godziszka szkoła - planowanym do realizacji szlakiem łącznikowym ul. Górską do czerwonego szlaku górskiego (z Buczkowic na Skrzyczne) - szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło - następnie szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem - zejście do Szczyrku na metę rajdu (Amfiteatr Szczyrk) jak w trasie nr 1 (przez przełęcz Siodło)
Trasa nr 3 - Szczyrk - Skrzyczne - Szczyrk - Szczyrk Centrum ( Start - godz. 8.30 - Plac Św. Jakuba w Szczyrku - sugerowana dla turystów indywidualnych chcących wziąć udział w rajdzie) - zielonym szlakiem górskim do schroniska na Skrzycznem (końcowy odcinek szlakiem niebieskim) - zejście na metę rajdu (Amfiteatr Szczyrk) jak w trasie 1 i 2 (przez przełęcz Siodło)

Trasa podstawowa dla uczestników do III klasy szkoły podstawowej oraz seniorów - start godz. 1100
Trasa nr 4 - Godziszka - Przełęcz Siodło - Szczyrk - Godziszka szkoła - planowanym do realizacji szlakiem łącznikowym ul. Górską do czerwonego szlaku górskiego (z Buczkowic na Skrzyczne) - szlakiem czerwonym na przełęcz Siodło - oznakowaną trasą do polany Skalitego - przełęcz Siodło - drogą leśną zachodnim zboczem Skalitego na metę rajdu (Amfiteatr Szczyrk)
Meta Rajdu dla wszystkich tras o godz. 1430 - Amfiteatr Szczyrk
Organizatorzy: Koło PTTK Buczkowice, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Zagroda", Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku, PTTK oddział Beskidzki w Szczyrku,
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Beskidzka GOPR , Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

REGULAMIN RAJDU
1. Uczestnicy rajdu mają do wyboru cztery trasy:

Trasa nr 1 - Buczkowice - Skrzyczne - Szczyrk - Buczkowice szkoła - czerwonym szlakiem górskim przez przełęcz Siodło do szlaku niebieskiego - dalej szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem - zejście do Szczyrku szlakiem niebieskim - następnie szlakiem czerwonym do przełęczy Siodło - z przełęczy Siodło drogą leśną zachodnim zboczem Skalitego do Amfiteatru w Szczyrku pod skocznią Skalite (meta rajdu).
Długość trasy - 13 km. Przewyższenie - 800 m. Ilość punktów GOT - 21.

Trasa nr 2 - Godziszka - Skrzyczne - Szczyrk - Godziszka szkoła - planowanym do realizacji szlakiem łącznikowym ul. Górską do czerwonego szlaku górskiego (z Buczkowic na Skrzyczne) - szlakiem czerwonym przez przełęcz Siodło - następnie szlakiem niebieskim do schroniska na Skrzycznem - zejście do Szczyrku na metę rajdu (Amfiteatr Szczyrk) jak w trasie nr 1 (przez przełęcz Siodło).
Długość trasy - 12 km. Przewyższenie - 750 m. Ilość punktów GOT - 20.

Trasa nr 3 - Szczyrk - Skrzyczne - Szczyrk - Szczyrk Centrum (plac św. Jakuba) - zielonym szlakiem górskim do schroniska na Skrzycznem (końcowy odcinek szlakiem niebieskim) - zejście na metę rajdu (Amfiteatr Szczyrk) jak w trasie 1 i 2 (przez przełęcz Siodło).
Długość trasy - 10,5 km. Przewyższenie - 700 m. Ilość punktów GOT - 18.

Trasa nr 4 - Godziszka - Przełęcz Siodło - Szczyrk - Godziszka szkoła - planowanym do realizacji szlakiem łącznikowym ul. Górską do czerwonego szlaku górskiego (z Buczkowic na Skrzyczne) - szlakiem czerwonym na przełęcz Siodło - oznakowaną trasą do polany Skalitego - przełęcz Siodło - drogą leśną zachodnim zboczem Skalitego na metę rajdu (Amfiteatr Szczyrk).
Długość trasy - 8,5 km. Przewyższenie - 350 m. Ilość punktów GOT - 12.

Uwagi do tras:
Odcinki trasy nieoznakowane trwałymi znakami będą oznaczone biało-czerwonymi szarfami (Godziszka, polana i zbocze Skalitego).
Zalecany jest wspólny powrót ze szczytu Skrzycznego wszystkich uczestników ze względów organizacyjnych
i bezpieczeństwa (odcinek przełęcz Siodło - Szczyrk drogą leśną).

META RAJDU: Amfiteatr Szczyrk.

Quiz Wiedzy: na mecie rajdu odbędzie się konkurs wiedzy o regionie, w którym drużyny reprezento-wane będą przez kapitana drużyny. Imię i nazwisko kapitana drużyny, biorącego udział w quizie, prosimy podać komisji rajdu niezwłocznie po dotarciu na metę rajdu.
2. Drużyny prowadzone są przez przewodników górskich.
3. W rajdzie mogą brać udział drużyny (grupy) piesze, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne, młodzieżowe, szkoły i inne oraz turyści indywidualni.
4. Drużyny, które reprezentują określone organizacje, zgłaszają gotowość wzięcia udziału
w rajdzie (wg załączonego wzoru - „KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU" - informacja o wybranej trasie, liczbie uczestników, liczbie opiekunów oraz potwierdzenie faktu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - NW), w terminie do dnia 16 kwietnia 2014r., w celu zapewnienia przez organizatorów transportu na miejsce startu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym) oraz odpowiedniej ilości przewodników. Placówki szkolne do zgłoszenia winny dołączyć informację o ogólnej liczbie uczniów w szkole.
5. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Ilość osób w drużynie nie może być większa niż 20. Drużyny winny posiadać opiekunów - nauczycieli w liczbie odpowiedniej do liczebności drużyn.
6. Imienne listy członków poszczególnych drużyn, sporządzone wg dołączonego wzoru - „IMIENNA LISTA UCZESTNIKÓW", opiekunowie drużyn składają w biurze organizacyjnym rajdu w dniu imprezy niezwłocznie po stawieniu się na miejscu startu. Zwraca się uwagę na konieczność opatrzenia list podpisem jej opiekuna/ów.
7. Każda zorganizowana drużyna powinna mieć ze sobą apteczkę lub podstawowe środki opatrunkowe oraz napoje w butelkach.
8. Indywidualni uczestnicy rajdu zgłaszają swój udział w imprezie w biurze organizacyjnym do momentu otwarcia rajdu. Indywidualni uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko.
9. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń przewodników.
Ci zaś zobligowani są do wypełniania decyzji przełożonego przewodników, wskazanego przez organizatora rajdu.
10. Wszyscy uczestnicy (drużyny) są zobowiązani dotrzeć na metę do Szczyrku (Amfiteatr Szczyrk) do godz. 14.30, gdzie będzie przeprowadzony Quiz Wiedzy, w którym uczestniczyć będą kapitanowie drużyn oraz odbędzie się uroczyste zakończenie rajdu połączone
z poczęstunkiem i z wieloma atrakcjami.
11. Współzawodnictwo pomiędzy drużynami uczestniczącymi w rajdzie polega na wykazaniu się uzyskanymi od przewodników wiadomościami poprzez udział w Quizie Wiedzy, przygotowanego przez organizatora. Na mecie rajdu przeprowadzony będzie Quiz Wiedzy,
w którym uczestniczyć będą kapitanowie drużyn. Wyniki quizu będą jednocześnie wynikami współzawodnictwa. W przypadku takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie będzie decydować większa liczba osób w drużynie.
12. Wyniki rajdu zostaną ogłoszone przez komisję rajdu przy wspólnym ognisku kończącym rajd.
13. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy ukończenia rajdu.
14. Nagrodą główną, a jednocześnie przechodnią rajdu, jest tzw. „PNIOK". Jest to pień buka - symbol lasów, od których powstała nazwa wsi Buczkowice.
15. Organizatorzy nagrodzą również najliczniejszą reprezentację szkoły, liczoną procentowo
w stosunku do ogólnej liczby uczniów danej szkoły.
16. Organizatorzy nagrodzą również najmłodszego oraz najstarszego uczestnika rajdu.
17. Organizatorzy zapewniają grupom zorganizowanym przewóz na wybrane miejsce startu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym.
18. Organizatorzy zapewniają uczestnikom rajdu transport z mety w Szczyrku do poszczególnych miejscowości, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem organizacyjnym.

Uwaga! Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od niebezpiecznych wypadków. Formalności tych powinni dopełnić uczestnicy.

Komisariat Rajdu:
1. komandor rajdu - Józef Stec - decydujący głos w sprawach spornych
2. przełożony przewodników - Stanisław Tarnawa
3. sekretariat rajdu - przedstawiciele wszystkich organizacji przygotowujących rajd

Wszelkich informacji o rajdzie udziela:

BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU dla uczniów szkół z terenu Beskidów
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
tel. 33 8177-120
gokbuczkowice@wp.pl
www.gokbuczkowice.com
Dodatkowe informacje można również otrzymać po godz. 19.00, tel. (33) 8177-134 u kol. Stanisława Tarnawy.

BIURO ORGANIZACYJNE RAJDU dla turystów indywidualnych
Informacja Turystyczna w Szczyrku
tel. 33 815 83 88
kultura@szczyrk.pl
www.szczyrk.pl
Dodatkowe informacje można również otrzymać tel. 696 498 782 u kol. Mateusz Kurowskiego

 

Inne portale:
noclegi na Jurze noclegi w Beskidach noclegi w Karkonoszach